Chủ đầu tư: Mr. Chỉnh

Địa Điểm: Quế Võ – Bắc Ninh

Tổng mức đầu tư: 350.000.000 VNĐ

Thời gian thi công: 14 ngày

Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ chung cư Mr. Chỉnh- Quế Võ Bắc Ninh