Chủ đầu tư: Mr. Hiếu

Tổng mức đầu tư: 140.000.000 VNĐ

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Thời gian thi công: 12 ngày Thiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Hiếu - Quảng Ninh