Chủ đầu tư: Mr. Nghiêm

Tổng mức đầu tư: 260.000.000 VNĐ

Địa điểm: Bắc Ninh

Thời gian thi công: 16 ngày

Thiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc NinhThiết kế nội thất Căn hộ Mr. Nghiêm - Bắc Ninh