Chủ đầu tư: Mrs. Quỳnh

Tổng mức đầu tư: 180.000.000 VNĐ

Thời gian thi công: 16 ngày

thiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnhthiết kế nội thất chung cư Mrs. Quỳnh