Chủ đầu tư: Ms. Kim

Tổng mức đầu tư: 320.000.000 VNĐ

Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian thi công: 14 ngày Thiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà NộiThiết kế nội thất Căn hộ Ms. Kim - Gia Lâm, Hà Nội