Thời gian: Quý I/2020
Địa điểm: Vinhomes Ocean Park – Gia Lâm,HN
Tổng mức đầu tư: 80.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Ms. Loan
Thời gian thi công: 14 ngày
1eaee3de82a378fd21b212 optimized014e823be3461918405716 optimized
f83f065c67219d7fc43017 optimizedccb255d334aecef097bf14 optimizedbc8b48c129bcd3e28aad18 optimized
e4b206cb67b69de8c4a713 optimized