Chủ đầu tư: Mr. Đức

Tổng mức đầu tư; 650.000.000 VNĐ

Địa điểm: Long Biên, Hà Nội

Thời gian thi công: 28 ngày Thiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà NộiThiết kế nội thất biệt thự Mr. Đức - Long Biên, Hà Nội