Chủ đầu tư: Ms. Yến

Tổng mức đầu tư: 260.000.000 VNĐ

Địa điểm: Goldmark city, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Thời gian thi công: 20 ngày

Thiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark cityThiết kế nội thất căn hộ Gold Mark city