Chủ đầu tư: Mr. Dũng

Tổng mức đầu tư: 250.000.000 VNĐ

Thời gian thi công: 14 ngày

Thiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. DũngThiết kế nội thất căn hộ Mr. Dũng