Chủ đầu tư: Mr. Quý

Tổng mức đầu tư: 120.000 VNĐ

Thời gian thi công: 12 ngày

Thiết kế nội thất căn hộ Mr. QuýThiết kế nội thất căn hộ Mr. QuýThiết kế nội thất căn hộ Mr. QuýThiết kế nội thất căn hộ Mr. QuýThiết kế nội thất căn hộ Mr. QuýThiết kế nội thất căn hộ Mr. Quý