Chủ đầu tư: Mr. Dũng

Tổng mức đầu tư: 160.000.000 VNĐ

Địa điểm: Bắc Ninh

Thời gian thi công: 14 ngày

Thiết kế nội thất chung cư Bắc NinhThiết kế nội thất chung cư Bắc NinhThiết kế nội thất chung cư Bắc NinhThiết kế nội thất chung cư Bắc NinhThiết kế nội thất chung cư Bắc NinhThiết kế nội thất chung cư Bắc NinhThiết kế nội thất chung cư Bắc Ninh