Chủ đầu tư: Mr. Toàn

Tổng mức đầu tư: 180.000.000 VNĐ

Địa điểm: Bắc Ninh

Thời gian thi công: 18 ngày

Thiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc NinhThiết kế nội thất Mr. Toàn - Bắc Ninh