Chủ đầu tư: Mr. Ngọc Anh

Địa điểm: 850 Láng, Hà Nội

Thời gian thi công: 11 ngày

Thiết kế nội thất văn phòng ASKThiết kế nội thất văn phòng ASKThiết kế nội thất văn phòng ASKThiết kế nội thất văn phòng ASKThiết kế nội thất văn phòng ASKThiết kế nội thất văn phòng ASKThiết kế nội thất văn phòng ASK