Kí hợp đồng thi công

Nội dung hợp đồng thi công gồm có:

Thời gian thi công nội thất

Thời gian hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào hiện trạng căn hộ và hạng mục sẽ tiến hành thi công.

Thông thường

Contact Me on Zalo