30e50c3559c5bf9be6d4
24
Th7

Mr. Sơn

Tôi cảm thấy rất hài lòng từ chất lượng sản phẩm cho đến cách nhân viên tư vấn cho đến nhân viên vận chuyển và lắp đặt..Các sản phẩm gỗ dùng rất tốt và bền, hiện giờ vẫn chưa có vấn đề gì.